Kjører Du Denne Windows

Dette får vi til ved etter å ha fått opp Wordpad i søkefeltet, å høyreklikke på oppføringen. En liten meny med to aktuelle valg vises. Fest til Start og Fest til oppgavelinjen. Et epost program må settes opp, konfigureres med angivelse av epost-konto, epost adresse shell32.dll mangler Windows 10 og passord til aktuell epost konto […]